Birim Yöneticisi  

Öğretim Görevlisi Çağdaş TÜRKOĞLU 

Birim Kalite Yönetim Temsilcisi  

Şef Selçuk KAYA

Üye  

Bilgisayar İşletmeni Hüseyin TEKİNER

İÇ PAYDAŞLAR                                               DIŞ PAYDAŞLAR 

Akademik Personel                                              •SDÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 

Merkez Müdürlükleri                                           •MAKÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Fakülte/ Yüksekokul                                             •SDÜ Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü