Taşınır İşlemleri

11650 defa okundu

 

Taşınır işlemleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa istinaden çıkarılan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir. Bu nedenle, döner sermaye taşınır işlemleri anılan Yönetmelik ve diğer ikincil mevzuatına uygun olarak yapılacaktır.

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 28/08/2008 tarih ve B.07.0.MGM.0.23/115-13015 sayılı “Stok kayıt işlemleri” konulu genel yazısının üçüncü fıkrasında, “Döner Sermayeli İşletmelerce bildirilen stok çıkışlarının 1 (Bir) ayı geçmemek üzere Harcama Yetkilileri tarafından belirlenen sürede kayıtlara alınmasının uygun ve gerekli olduğu” bildirilmektedir.

2021 YILI FAALİYET RAPORU

İşletme Müdürlüğümüze ait 2021 Yılı Faaliyet Raporu İçin Tıklayınız

GÖREV TANIMLARI

DMİS

E-BEYANNAME

EKAP

BÜTÇE DUYURU

2021 yılı bütçe hazırlıklarında kullanılacak bütçe cetveli için tıklayınız.

DÖKÜMAN ARŞİVİ