Proje Süreci

11227 defa okundu

Üniversite İmkanları Kullanılmayan Projelerde Süreç 

(Danışmanlık, bilimsel rapor, bilirkişilik ve benzeri faaliyetler)

1-      Birimlerde (Fakülte, Yüksekokul, Merkez) üniversite imkanları kullanılmadan gerçekleştirilecek projeler için işi talep eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından ilgili Fakülte/Yüksekokul/Merkeze yapılan yazılı talep ile süreçler başlatılır.

2-      Talep yazısında proje yürütücüsü ve ekibi belli değilse, ilgili akademik bölüm tarafından proje yürütücüsü ve ekibi belirlenir.

3-      37. Madde ile görevlendirilecek personel için başvuru formu düzenlenir.

4-      Proje bilgilerini içeren Tip Protokol ve Proje Öneri Formu proje ekibi tarafından düzenlenir ve proje talebiyle birlikte Fakülte/Yüksekokul/Merkez Yönetim Kurulu değerlendirmesine sunulur.

5-     Talebin değerlendirilmesi neticesinde Fakülte/Yüksekokul/Merkez Yönetim Kurulu Kararı alınır.

6-     Eksiksiz bir şekilde doldurularak imzalanan 37. madde formuTip Protokol ve Proje Öneri Formu, Yönetim Kurulu Kararıyla birlikte  gereği için Personel Daire Başkanlığına, bilgi için Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne gönderilir.

7-     Personel Daire Başkanlığınca üniversite yönetim kuruluna sevk edilen talepler üniversite yönetim kurulunca değerlendirilir ve alınan üniversite yönetim kurulu kararı ile ilgili birime ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne gönderilir. 

8-    Üniversite  Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda protokol, yararlanıcı kişi ya da kuruma imzalatılarak işe başlanır.

9-    İşin tamamlanmasını ve tahsilatın yapılmasını müteakiben Döner Sermaye Yönetim Kurulu Kararı alınır ve ek ödeme mevzuatına göre tahakkuk ettirilerek ilgili öğretim elemanlarına ödenir.

 

 

Üniversite İmkanları kullanılan projelerde Süreç

(Üretim, Deney, Analiz, Kurs ve benzeri faaliyetler)

1-      Birimlerde üniversite imkanları kullanılarak gerçekleştirilecek projeler için işi talep eden gerçek ve tüzel kişi tarafından ilgili Fakülte/Yüksekokul/Merkeze yapılan yazılı talep ile süreçler başlatılır.

2-      Talep yazısında proje yürütücüsü ve ekibi belli değilse, ilgili akademik bölüm tarafından proje yürütücüsü ve ekibi belirlenir. 37. Madde ile görevlendirilecek personel için başvuru formu düzenlenir.

3-      Birim Tarafından rutin olarak gerçekleştirilecek faaliyetler için ise ilgili akademik birim tarafından 37. madde formuTip Protokol ve Proje Öneri Formu düzenlenerek, yapılacak faaliyetin diğer ayrıntılarıyla birlikte Fakülte/Yüksekokul/Merkez Yönetim Kuruluna sunulur.

4-      Talebin değerlendirilmesi neticesinde Fakülte/Yüksekokul/Merkez Yönetim Kurulu Kararı alınır.

5-      Eksiksiz bir şekilde doldurularak imzalanan 37. madde formuTip Protokol ve Proje Öneri Formu Yönetim Kurulu Kararıyla birlikte gereği için Personel Daire Başkanlığına, bilgi için Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne gönderilir.

6-      Personel Daire Başkanlığınca üniversite yönetim kuruluna sevk edilen talepler üniversite yönetim kurulunca değerlendirilir ve alınan üniversite yönetim kurulu kararı ile ilgili birime ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne gönderilir.

7-      Üniversite Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda ilgili döner sermaye faaliyetine başlanır.

8-      Gerçekleştirilen ve tahsilatı yapılan faaliyetler için gelire katkısı olan öğretim elemanlarının katkı oranları Fakülte/Yüksekokul/Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilgili evrakla birlikte Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne gönderilir.

9-      Söz konusu döner sermaye faaliyeti ile ilgili Döner Sermaye Yönetim Kurulu Kararı alınır ve katkısı olan öğretim elemanlarına yapılacak ek ödeme, mevzuatına göre tahakkuk ettirilerek ilgili öğretim elemanlarına ödenir.

2021 YILI FAALİYET RAPORU

İşletme Müdürlüğümüze ait 2021 Yılı Faaliyet Raporu İçin Tıklayınız

GÖREV TANIMLARI

DMİS

E-BEYANNAME

EKAP

BÜTÇE DUYURU

2021 yılı bütçe hazırlıklarında kullanılacak bütçe cetveli için tıklayınız.

DÖKÜMAN ARŞİVİ