Yayın Tarihi: 04.09.2023 10:31

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu Madde 37 uyarınca; Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluş veya kişilerce, üniversite içinde veya hizmetin gerektirdiği yerde, üniversiteler ve bağlı birimlerden istenecek, bilimsel görüş proje, araştırma ve benzeri hizmetler ile üniversitede ve üniversiteye bağlı kurumlarda, hasta muayene ve tedavisi ve bunlarla ilgili tahliller ve araştırmalar üniversite yönetim kurulunca kabul edilecek esaslara bağlı olmak üzere yapılabilir"  hükmü yer almaktadır. 

Bu doğrultuda görev alacaklara ilişkin başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.